Header Horrnumersiel

Preise

Hauptsaison:             60 €/pro Tag 

Nebensaison:            55 €/pro Tag

 

Endreinigung (Dienstleistung): 65 € einmalig

 

Saisonzeiten

Hauptsaison  01.12.2023 - 14.01.2024
   16.03.2024 - 03.11.2024
   15.12.2024 - 14.01.2025
   
Nebensaison   15.01.2024 - 15.03.2024
   04.11.2024 - 14.12.2024